Posted in Անգլերեն

MY DAY

Every morning I get up at seven o’clock. I wash my hands and face, brush my teeth. I dress and have breakfast. I go to school at eight o’clock. I have four or five lessons at school. I have my lunch in the school. I come home at five o’clock. I have a rest. I play computer games. Then I do my lessons. At seven o’clock I have dinner with my mother, father and grandmother. In the evening we watch TV. I go to bed at eleven o’clock.

Author:

Ողջու՜յն: Ես Արփինե Հակոբյանն եմ: Սովորում եմ կրթահամալիրի Հարավային դպրոցում: Ունեմ շատ ընկերներ: Ես շատ եմ սիրում իմ ուսուցիչներին, սիրում եմ բոլոր առարկաները: Նաև շատ եմ սիրում սպորտով զբաղվել, շատ ճամփորդել, խաղալ: Ես շատ եմ սիրում իմ դպրոցը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *